Wednesday, September 3, 2008

Sommerfugle på Buddleia


Nældens takvinge/Small Tortoiseshell/ Aglais urticae

Nældens takvinge er Danmarks nationalsommerfugl og den er velkendt og almindelig i alle dele af landet. Hyppigheden veksler noget fra år til år, bl.a. som følge af trækbevægelser.

Dens levested er overalt, hvor der er nælder, især ved bebyggelse. Den strejfer omkring og kan træffes alle steder. Flyvetiden er sidst i juni til hen i oktober i én eller to generationer og igen i marts-juni efter overvintring. Larvens foderplanter er nælde (Urtica).Tidselsommerfugl/Painted Lady/Cynthia cardui

Hyppigheden af tidselsommerfugl er meget svingende alt efter tilflyvning fra syd. I visse år udebliver den, og den er fåtallig i de fleste år, men i gennemsnit optræder den i store mængder i Danmark ca. hvert 10. år. Den var uhyre talrig i 1988 og 1996. Fundert overalt i landet.

Den kan som træksommerfugl træffes overalt og yngler i alle slags åbne områder. I perioder med træk ses den især i stort tal på blomsterrige steder langs kysten. Tilflyvere fra Nordafrika ankommer i maj og juni eller (sjældent) i april. Danske efterkommere flyver fra sidst i juli til først i oktober. Larvens foderplanter er tidsler (Carduus og Cirsium) og mange andre kurvplanter samt nælde (Urtica) og flere andre lave planter.


Dagpåfugleøje/Peacock/ Inachis io

Dagpåfugleøje er vidt udbredt og almindelig de fleste steder. Den er som regel fåtallig på Bornholm og i Vestjylland, men foretager træk og kan forekomme i store mængder hvor som helst i Danmark.

Dens levested er overalt, men især på frodige steder med mange nælder omkring huse og i det åbne land. Flyvetid er sidst i juli til sidst i oktober og igen i marts-juni efter overvintring. Larvens foderplanter er nælde (Urtica).


Flyvende Nældens takvinge

En sommerfuglebusk på en kirkegård i Thy tiltrak mange sommerfugle på en varm augustdag.
Det er en god idé at plante 'sommerfuglevenlige planter' og buske på kirkegården.

Sommerfugle har brug for at flyve fra det ene gode sted til det andet, og nu hvor brakmarkerne er blevet færre er det blevet endnu sværerre for dem at overleve. Ved Dragstrup kirke (se nedenunder) var det et fantastisk syn at se de mange Dagpåfugleøje og Nældens takvinge på Sankt Hansurt. Andre gode sommerfugleplanter på kirkegårde er fx salvie, purpursolhat, lavendel mm.

foto august 2007: grethe bachmann

No comments: