Friday, August 23, 2013

Skovblåfugl/ Holly Blue
Rømerhaven, Aarhus, August 2013.

Celastrina argiolusSkovblåfugl har et vingefang på 25-32 mm. Den er let kendelig på sin sarte lyseblå farve og den sølvblå underside med de små prikker - også på dens flugtadfærd og den tidlige flyvetid. Eksemplarer af 2. generation er større med lysere og mere skinnende overside end hos 1. generation. Hunnens overside har brede, mørke kanter langs sømmen, bredest hos 2. generation og ligner dermed ikke nogle andre danske blåfugle. Undersiden hos begge køn er også ganske karakteristisk. Den er hvidlig grå med en ligesom pudret, fløjlsagtig karakter. Mangler sømmåner, men har fine sorte pletter.

Der er 2 generationer fra sidst i april til midt i juni og fra midt i juli til omkring 1. september. 2. generation er talrigere and 1. generation på Bornholm, Møn og Lolland, Falster - men i resten af Danmark er 2. generation ganske fåtallig.  Den har dog i nogle år været almindelig mange steder.


Skovblåfugl er nu ret vidt udbredt, men hyppigheden veksler stærkt. Den var talrig i 1993, hvor den optrådte i dele af Danmark hvor den ikke før havde været påvist.


Rømerhaven, Aarhus August 2013.Skovblåfugl lever i skove og krat, især fugtige steder med tørstetræer, men også i gamle haver, parker eller skove med vedbend. Den overvintrer som puppe mellem blade og grene. Larvens foderplanter er især tørst (Prangula alnus) i forsommeren og vedbend (Hedera elix) i sensommeren, men også hedelyng (Calluna) kristtorn (Ilex) mv. Artens larve lever på mange forskellige planter. Det er nok den blåfugl, som benytter flest værtsplanter i Danmark. Arten er speciel ved kun at leve af knopper og frugter og kun sjældent blade.

Skovblåfuglens flugt er målrettet og rolig i et par meters højde, idet sommerfuglen følger løvhanget. Den soler sig både på blade og søger af og til nektar på pilerakler, tørst mv. Den strejfer meget omkring og kan ses langt udenfor dens faste ynglebiotop.


Source: Michael Stoltze, Dagsommerfugle i Danmark, 1998; Fugle og Natur, Felthåndbogen, 2013.
photo Rømerhaven august 2013/Bjerre skov 2007: grethe bachmann 

Bjerre skov, Horsens,  2007.